Udtynding, decimering af planteantallet i en bestand af fx træer i en skov, i landbrugsafgrøder eller i gartneriafgrøder. Formålet er at give de resterende planter bedre plads og vækstmuligheder. I landbruget er udtynding ikke så påkrævet nu som tidligere, fordi der ved såningen anvendes maskiner, som sår frøene i den ønskede afstand.