Udslip, frigørelse af forurenende stoffer til omgivelserne, se emission og radioaktivitet (biologi og forurening).