Udpønse, (pønse af fr. penser, af lat. pensare betænke, overveje), ofte noget fordækt.