Udmugningsanlæg, installation til udrensning af husdyrgødning fra stalde. I kvæg- og svinestalde fra 1960'erne og 1970'erne var det almindeligt med halvautomatiske anlæg, hvor husdyrgødningen manuelt blev ført til tværkanaler under gulvet, hvorefter et mekanisk anlæg transporterede den ud på møddingpladsen. Senere helautomatiske anlæg har langsgående grebninger og rensegange installeret med mekaniske anlæg, der fører gødningen til tværkanaler og derfra videre ud til opbevaringsanlægget for gødning. I nyere stalde opsamles husdyrgødningen ofte under et såkaldt spaltegulv, hvorefter den pumpes videre til et gylleanlæg.