Udligningsbeholder, beholder med frit vandspejl, der i højtrykskraftværker anbringes tæt på ventiler og turbiner, hvor vandføringsreguleringen foregår. Med en udligningsbeholder reduceres trykstødet ved interferens med de fra vandspejlet reflekterede undertryksbølger. Pga. vandets inerti synker eller stiger vandspejlet i beholderen i forhold til det niveau, der svarer til den stationære tilstand ved den nyregulerede vandføring. Der opstår derfor i beholderen en svingende bevægelse, der efterhånden dæmpes pga. modstanden i systemet. Specielle udformninger af udligningsbeholderen kan fremme dæmpningen meget.