Udlejningsbolig, bolig, som bebos af en lejer i henhold til en lejeaftale inden for lejelovgivningens rammer. Udlejningsboliger findes hovedsagelig i etageejendomme. Ejerforhold og lovgivning vedrørende lejeforhold afhænger af, om boligerne er almene boliger (tidl. almennyttige boliger) eller privatejede lejeboliger; lejeboliger ejes kun i sjældne tilfælde af stat og kommuner. Udlejningsboliger udgjorde i 2006 ca. 47% af den samlede danske boligmasse.