Udlandsgæld, forskellen mellem et lands gæld og tilgodehavender over for omverdenen, se kapitalbalance. Se også statsgæld.