Udflyttergård er en gård, som ved udskiftningen blev flyttet fra landsbyen ud til brugerens nu samlede jorder.