Udelukkelsesprincippet, inden for atomfysikken det forhold, at to elektroner ikke kan befinde sig i samme kvantetilstand, se Pauliprincippet.