Ubodemål er et begreb i ældre nordisk ret, se orbodemål.