Ubodemål, begreb i ældre nordisk ret, se orbodemål.