Tvangstilbageholdelse er frihedsberøvelse på psykiatrisk hospital af personer med alvorlige sindslidelser, der er farlige for sig selv eller andre. Tvangstilbageholdelse kan endvidere i visse tilfælde foretages med henblik på fortsat behandling, se tvangsindlæggelse.