Tværdrager, bjælke, som i en brokonstruktion overfører last fra kørebaneplader på tværs af broens længderetning til hoveddragerne. Hvis hoveddragerne er gitterkonstruktioner, placeres tværdragerne ved knudepunkterne, og deres indbyrdes afstand kan dermed blive så stor, at kørebanen yderligere må understøttes på sekundære længdedragere, som afleverer lasten til tværdragerne. Betonbroer kan være bygget med adskillige hoveddragere udformet som bjælker, hvis overflange er selve kørebanepladen; i sådanne konstruktioner kan tværdragere være egnede til at sikre en rimelig fordeling af koncentrerede køretøjsbelastninger mellem flere hoveddragere.