Trykhøjde, eng. pressure altitude, inden for luftfart et mål for lufttrykket i forhold til standardlufttrykket ved havoverfladen (1013,25 hPa), angivet som den højde, som det givne tryk svarer til i standardatmosfæren. Trykhøjden for en flyveplads anvendes, med korrektion for temperaturen, til beregning af den nødvendige start- og landingsbanelængde. Lavt lufttryk og høj temperatur stiller øgede krav til banelængden.