Tryghedsaftale, teknologiaftale, aftale på en virksomhed eller institution, hvorved de ansatte på forskellig måde sikres ved indførelse af ny teknologi eller andre forandringer på arbejdspladsen, fx privatisering eller virksomhedsoverdragelse. Aftalen kan indeholde garantier mod afskedigelse, give ret til omskoling og præcisere ledelsens informationspligt. Se også teknologi.