Trosartikel, trosbekendelsens enkelte led med angivelse af de åbenbaringssandheder, som alle kristne nødvendigvis må tro på. Læren om trosartikler hører snævert sammen med læren om troens frelsesnødvendighed, idet man i middelalderen forstod de 12, hhv. 14 led af den apostolske trosbekendelse som et kompendium over alle frelsesnødvendige sandheder. Mens man i den tidlige skolastik specielt betonede disse sandheders tilhørsforhold til trosbekendelsen, løste det 4. Laterankoncil (1215) læren om trosartikler fra bekendelsen, således at fx transsubstantiationen herefter kunne regnes blandt trosartiklerne. Efter Thomas Aquinas skal en trosartikel være en umiddelbart, formelt af Gud åbenbaret sandhed, den skal have afgørende betydning for de troendes liv, og den skal have fundet optagelse i bekendelsen. Af sidstnævnte grund hører læren om nadveren ifølge Thomas Aquinas ikke med til trosartiklerne. I forhold til trosartiklerne er alle andre trossandheder at forstå som indirekte følgesandheder.