Trope, (gr. 'vending, drejning'), ord i overført betydning. Oldtidens grækere, for hvem digtning og tonekunst var en enhed (musike), brugte ordet både sprogligt-retorisk i betydningen 'stil' og musikalsk i betydningen 'toneart' (fx lydisk trope = lydisk skala). I middelalderen blev trope fast betegnelse for billedlige udtryk som allegori, metafor, metonymi osv.; se også talefigurer.