Trinitatis-tid, den periode i kirkeåret, der følger efter trinitatis søndag (Hellig Trefoldigheds fest), dvs. søndag efter pinse, og går frem til advent, det kirkelige nytår. Den liturgiske farve i denne del af kirkeåret er grøn. Søndagene kaldes i lutherske kirker søndage "efter trinitatis", i den katolske kirke tælles de som søndage "efter pinse". Antallet af søndage efter trinitatis varierer efter påsketerminen; før indførelsen af Den danske alterbog (1992) mellem 22 og 27, herefter mellem 21 og 26, idet søndagen efter den sidste af disse nu kaldes sidste søndag i kirkeåret.