Trillion, tallet 1018, dvs. det tal, der i titalssystemet skrives som et ettal efterfulgt af 18 nuller. I visse lande, fx USA, betegner en trillion dog 1012 (en billion).