Trigonometrisk station, varigt afmærket opmålingspunkt, der tjener videnskabelige og landmålingsmæssige formål. Stationerne etableres på steder, hvor de er sikret mod overlast; i Danmark findes de med ca. 2 km mellemrum. Endvidere benyttes robuste afmærkninger af granit eller armeret beton. Kort & Matrikelstyrelsen stod for udgelsen af lister over landets trigonometriske stationer. Se også triangulation.