Tremissis, (lat., egl. gen. af lat. tremis 'en tredjedel af en as', af tres 'tre' og semis 'en halv as', af semi- 'halv' og as), guldmønt, se triens.