Treklang, akkord bestående af tre toner i tertsafstand. Der findes dur- og mol-treklange samt formindskede og forstørrede treklange. Ved omvending kan treklangen have tertsen eller kvinten i bassen og kaldes da henholdsvis sekstakkord og kvartsekstakkord.