Tredjelande, lande, som står uden for et internationalt samarbejde. Fx er alle lande, som ikke er medlemmer af EU, tredjelande i forhold til EU-landene.