Transskription, (af lat. transcriptio 'afskrivning', af trans- og afledn. af scribere 'skrive'), i musik omskrivning af et stykke. Betegnelsen anvendes især om den proces, hvor et værk udsættes for en anden besætning end den originale (se arrangement). Mange komponister har udført sådanne bearbejdelser; bl.a. arrangerede J.S. Bach flere af Vivaldis violinkoncerter for cembalo solo, Arnold Schönberg transskriberede Johann Strauß d.y.s Kejservals for kammerensemble, og Musorgskijs suite Udstillingsbilleder for klaver er mindst lige så kendt i Ravels orkestrering. Betegnelsen anvendes også om nedskrivning af normalt improviseret musik, fx jazz og folkemusik.