Transmissionsnet, de overordnede forsyningsnet for el, naturgas og fjernvarme, som skal føre store energimængder over lange afstande. For gastransmissionsnettet opnås stor energistrøm ved at holde et højt gastryk. I eltransmissionsnettet er spændingsniveauet højt, hvilket giver de mindste ledningstab ved varmeafgivelse (se højspænding).