Transitpassage er en passageret i internationale stræder, indført ved FN's Havretskonvention af 1982. Retten til transitpassage går videre end den sædvaneretlige ret til uskadelig passage, idet transitpassagen omfatter fri sejlads, herunder med neddykkede ubåde, samt overflyvning. Transitpassagen skal være uafbrudt og hurtig, og retten til transitpassage kan ikke suspenderes af strædestaten. Transitpassagen gælder ikke for stræder, hvor passagen er reguleret ved ældre konventioner, fx de tyrkiske stræder, der er reguleret af en konvention fra 1936, og de danske stræder, hvor passageretten er reguleret ved Tractat om Sund- og Belttoldens Afløsning fra 1857.