Transgen organisme, organisme, der er blevet tilført et eller flere fremmede gener, fx ved gensplejsning. Se bioteknologi og genteknologi.