Transformationsgrammatik er navnet, der brugtes om den tidlige generative grammatik. Navnet skyldes brug af særlige operationer, såkaldte transformationer, til at synliggøre strukturelle sammenhænge.