Trakégæller, tyndhudede, trakérige udposninger på kropsvæggen, der anvendes til respiration hos ferskvandsinsekter, se trakéer.