Trafikpolitik, initiativer vedrørende trafik og transport; føres ud fra mange hensyn, herunder økonomiske prioriteringer, der bl.a. tager hensyn til erhvervsmæssige interesser, men også geografiske behov indgår. Trafiks negative effekter betyder, at såvel energiforbrug som mulig drivhuseffekt får betydning i prioriteringen. En vigtig afvejning sker mellem den private og den kollektive trafik, fx mellem veje til privatbilisme og lastbiler og jernbaneanlæg til gods- og persontransport. Trafikpolitik føres især fra Transport- og Energiministeriet, men også kommuner og regioner har indflydelse, ligesom rammer fastlagt af fx Finans- og Miljøministeriet spiller ind.