Træ (Verdensproduktion og -handel), En meget stor del af verdens træhugst foregår i det nordlige tempererede klimabælte; kun her finder man store sammenhængende bælter af samme træart, og her har træproduktion i stor skala lange traditioner. De største producenter er USA, Rusland og Kina. Hertil kommer en stigende produktion af tropisk træ fra Brasilien, Indien og Indonesien. Vigtige eksportører af træ, træmasse og papir er Sverige, Canada og Finland, mens Japan og Storbritannien er blandt importørerne.