Trådkølle, Typhula, slægt af køllesvampe, der danner små frugtlegemer på blade, smågrene og urtestængler. Mange af arterne danner hårde overvintringsknolde kaldet sklerotier, hvorfra frugtlegemerne udspringer. Nogle arter kan gøre skade i landbrug og gartneri.