Topspiring, form for vegetativ formering hos visse græsser, hvor de normale småaks er erstattet af ynglelegemer med små, grønne blade. Det forekommer især hos en del arktiske og alpine arter og kan ses som en tilpasning til lave temperaturer og kort vækstperiode. I fugtige somre kan korn begynde at spire, mens det endnu sidder på planten, hvilket også kaldes topspiring; det forringer udbytte og kvalitet. Se også vivipari.