Topik, sprogvidenskabelig betegnelse for det sætningselement, der tales om; er ofte d.s.s. subjektet, men ikke altid. I nogle sprog, fx japansk og koreansk, udgør topik en selvstændig grammatisk kategori, der markeres med kasus e.l.