Tone, (af lat. tonus, gr. tonos 'udspænding, stemmeføring, lyd'), inden for sprogvidenskab betydningsadskillende tonegang i stavelser eller ord, se tonesprog.