Tolerancegrænser er i statistik et interval, der med en angiven sandsynlighed (ofte 95%, jf. konfidensinterval) mindst omfatter en bestemt andel (fx 90%) af værdierne i den fordeling, der ligger til grund for stikprøven.