Titulær, som har en titel uden tilsvarende embede.