Timeshare, (eng. 'tidsbegrænset andel'), aftale, der giver den ene part en begrænset brugsret til en fast ejendom eller en del af denne, idet brugsretten omfatter to eller flere afgrænsede tidsrum. Aftalen indgås ofte mellem en forbruger og en timeshare-virksomhed, der finansierer anskaffelsen af en fast ejendom, fx en ferielejlighed, med henblik på systematisk salg eller udlejning på timeshare-basis til en række brugere. Brugsretten fordeles herefter mellem disse i overensstemmelse med en timeshare-kalender, hvorved der opnås en høj udnyttelsesgrad for ejendommen. I juridisk forstand kan timeshare enten foreligge som køb af en ideel andel af hovedejendommen eller som leje. Pga. misbrug af timeshare-konceptet har EU gennemført et direktiv om timeshare, der i Danmark i 1997 er gennemført ved Forbrugeraftaleloven om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis.