Tidebog, (lat. liber horarum, fr. livre d'heures), i den katolske kirke en bog med tidebønnernes tekster. De bønnebøger, der før liturgireformen i 1970 hed breviarer, blev erstattet af en officiel udgave, Liturgia Horarum, Officium Divinum (1971, da. Tidebog 1987), til brug for gejstlige og lægfolk.