Tibia, (lat., egl. 'skinneben'), antik romersk skalmejetype; anvendtes i religiøs og dramatisk sammenhæng og blev tillagt flere magiske kvaliteter.