Tf, teknisk forberedelseseksamen, en nu afskaffet eksamen.