Tetrameter, (gr. tetra- + -meter), versemål med fire "dobbeltfødder" (dipodier), hvoraf den sidste kan være ufuldstændig.