Tetradynamisk, (gr. 'firmægtig', af tetra- + dynamis kraft), inden for botanik med seks støvdragere, hvoraf de fire er lange og de to korte.