Terziner, (af ital. terzina, afledn. af terzo 'tredje'), metrisk form, i hjemlandet Italien mest bygget af ellevestavelsersvers, der grupperes i trelinjere med sammenkædende rim: ABA BCB CDC... Formen blev indført af Dante i Den guddommelige komedie (1307-20) og genopdaget af de tyske romantikere, brødrene Schlegel, Ludwig Tieck o.a., hvorfra den som femfodsjamber gik videre til dansk romantik med Oehlenschläger. Formen bruges gerne som ramme om metafysiske temaer, også i modernismen.