Tertium comparationis, (lat.), sammenligningspunkt; det punkt, hvor to sammenlignede ting ligner hinanden, fx: "Kærlighed (sammenligningens første led) … er ligesom et oprørt hav (sammenligningens andet led), hvilket jo mer det indskrænkes, jo mer bruser det (sammenligningens tredje led)" (Holberg).