Terrorisering, (se terrorisere), det at terrorisere.