Terpentinolie, (se terpentin), en flygtig væske (overvejende bestående af visse kulbrinter), der kan udvindes ved destillation af terpentin el. af mineralske olier; benyttes i malevarer og som opløsningsmiddel.