Terminus post quem, (lat.), tidspunktet efter hvilket (en begivenhed har fundet sted).