Terminator, (senlat. 'grænsedrager', afledn. af terminus 'grænse'), grænsen mellem sollys og skygge på Månens eller en planets overflade. Fotografier af overfladen omkring terminatoren giver gode kontraster pga. de lange skygger.