Tematik, (se tema), inden for litteratur og musik bearbejdelse og variation af et el. flere karakteristiske temaer.