Teleo-, (af gr. telos mål, hensigt), formåls- (fx teleologi).